- Socker kan också användas i förebyggande syfte, utan salt. Och då blir det intressant även för Gotland, säger han.
Det var 2003 som Rune Kahlbom presenterade sin idé. Att blanda socker i saltet gör att man inte behöver salta lika ofta, rosten minskar liksom påverkan på miljön.

Tester i Värmland
Vägverket nappade och har under några vintrar gjort försök med att blanda vägsaltet med socker.
Vintern 2003/2004 gjordes tester på ett nedlagt flygfält utanför Mariestad. Man testade med att byta ut 25 respektive 50 procent av saltet mot socker.
Positiva resultat gjorde att man de två följande vintrarna testade på allmänna vägar i Värmland. Vintrarna där har inte varit de bästa för det syftet så den här vintern har man utökat försöken även till Jämtland.

Slutrapport
- Resultaten visar att det går lika bra att byta ut en del av saltet mot socker, säger projektledaren Göran Gabrielsson. Det gäller mest att rätt mängd av saltet som ska ersättas. Vi hoppas kunna avsluta försöken i vinter och få resultat till en slutrapport.

Fryspunkten sänks
Sockret sänker fryspunkten på fuktiga vägbanor, medan saltet smälter is. Genom att blanda socker i saltet får man en effekt som håller i sig längre, så att man inte behöver salta lika ofta.
- Det finns en opinion mot vägsaltet och syftet med det här är just att minska saltet. Idag sprids omkring 200 000 ton salt på våra vägar. Så även om vi ersätter mindre än 50 procent med socker så blir det stora miljövinster. Socker påverkar visserligen också miljön, men inte alls i samma utsträckning som saltet, säger Göran Gabrielsson.
Vägverket har också gjort försök med socker på vägbanan i förebyggande syfte. Man sprider sockret på våta eller fuktiga vägbanor när temperaturen faller för att förhindra att det fryser.

Minskande rost
- Så skulle det kunna användas på Gotland, säger Rune Kahlbom. På hösten eller våren när det riskerar att frysa på framåt kvällen och natten så sprider man sockret. Då håller sig vägbanan mjuk och man slipper blixthalkan. Och då behöver man inte sanda.
Dessutom minskar korrosionen, alltså rostandet. Det visar försök som Vägverket gjort.
- Rosten kostar 90 miljarder kronor per år, säger Göran Gabrielsson. Då är det inte enbart vägsaltet som är boven utan även havssalt och en del annat. Genom att minska vägsaltet finns stora pengar att spara.
Det enda negativa är kanske att älgar gillar sockersaltlösningen. Försök som Vägverket gjort visar att älgar föredrar sockersaltstenar jämfört med de stenar som enbart innehöll salt. Därför gör Vägverket nya test med att blanda in någon substans i sockersaltlösningen som älgar, renar och kanske även rådjur inte tycker om.

Patent är taget
Beslut om huruvida en del av vägsaltet ska bytas ut mot socker i framtiden tas av Vägverket. Rune Kahlbom och hans kompanjon har tagit patent på innovationen, både i Sverige och i övriga Europa.